Privacyverklaring

Door deze site (www.cryptochris.be) te gebruiken en door je in te schrijven op de CryptoChris-nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.
Je persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de General Data Protection Regulation. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.
Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, te laten wijzigen en te laten schrappen. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoek te mailen naar chris@cryptochris.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.
Vermeld steeds de voor- en achternaam en e-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen en welke wijzigingen/schrappingen je wil doorvoeren.
De verwerkingsverantwoordelijke is Chris De Roover (chris@cryptochris.be).

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen. Dat zijn voornaam en naam en e-mailadres.
Er worden op basis van ingevulde gegevens geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:
– Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
– Inschrijving op nieuwsbrief: om je een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene).
– Wedstrijden: om winnaars te kunnen contacteren.
Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Een derde partij wordt ingeschakeld voor het verzorgen van IT-infrastructuur voor de website.

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop je persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.
Iedereen die namens CryptoChris je persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.
Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens. We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 10 oktober 2022.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van je persoonsgegevens, contacteer dan chris@cryptochris.be en we zoeken een oplossing.
Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Scroll naar boven